Similar regions between promoters of ywqE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATATGGTCATTTTTGATACGCCGCCTATTCTTGCCGTAGCAGATGCACAGATTTTAGGCA hal ATATCGTGATTATCGACTCACCTCCTTTAAATGCTGTAACCGATGCACAAATTTTAAGCA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGTGGCAGACGGTTCTGTTCTGGTTATTTCAAGCGGGAAAACAGAAAAAGAACAAGCCG hal GCAAATGCGACGGAACGGTTCTCGTCATTTCAAGTGGAAAGACACAAAAAGAGGAAGCGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAAAGCGAAAGAGGCGCTTGCAACGTGCAAAAGCAAGCTCCTTGGGGCGATTATGAACG hal TAAAAGCGAAAGATTTGTTAGATAAATCGAATGCCAACCTTCTCGGTGTTGTATTAAACA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAAAAAGCTTTCGAAGCACTCTGAATACGGATATTACGGAACCAAGGACAATTTCATGC hal ACAAAGAA-TTACGAA...................................ATTTCAAGT -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>> sub AAAAATAAATAACGTGCATCGTGCCCGTTATTTATTTTTGCGAAAAAAGGGGGCTAGGAC hal GGAAAGACACAA................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...