Similar regions between promoters of yxjC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAACGCTTGACCAGCAGGCGATCCACTGGCTTCTCAAGATGACGCCGCTTGCCTGGTCG hal ..................GCGGTCCATTCGCATCGGAA...................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCGCCGAAAGATCGAGTCAGCCTGCTGAAAGAGATGAAATCAGCCGATATTACGGTTGAT hal .............................................GAAATTGCTCCTGGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GTTGATATCCTAATAGGAATGAAATGAATGGTAGAGGAAAGCTCCGAAAAAAGGAGCTTT hal ATTGATGTACAAA.................................ACAAAAGGATATTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]] sub CCTTTTTTAATCGGAATAGTTGGCCCACGCTTCTCGTACATAT-GGAAAGGGGACGGAAA hal ..TCTTACATTTGCAAGCGGAGGCGCACTCGTCACTCAATAATCGGGAGGGGGAGAGAA. -120 -110 -100 -90 -80 -70 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ sub CAGCCGATGCGGACAGGTTTTTGTAAACGCTTTCTAGTTCGCGGAAACGGGGGATGTGTG hal ...............GGTTTTTGAA...GTTTTTGAATTGACGGAAAATGG......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...