Similar regions between promoters of yxjN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGATACGGCTGTCCACATGATGAAAGCGGGAATGGGGGCATCTTTCCTCCCTACCTACAT ste ..............AGATGATGAA..............................CTTCAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> sub TATCAAACAGGAAGAAGCCGAAAAAAAGCTGATGGCTGTCAGCACGCCTGCACA-TCTAG ste AGTCAAATTGGCAGACGACACAA....................AAGCCTGCGCGCTCTTG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATTGCCTGCGTCCCAAACGTTTATGATGTGGAAAAGAAACAGCGAAGACATTCAGCATT ste CATTTCGTTCATACCGA........................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCACGCCATGTTACATGACTTTATGCAGCGCGAACAAGTATAGAGCTGAAAAATCAATC ste .TCACGCAGTGCAACAT.............................CTTCAAAGTCAAAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGCCGGTTGACGTTTTTCTTTCCTATTTTCGCTATGCTTAATGCAGAAAGGATTTGATGA ste TGGCAGACGAC....TCCTTTCCCGATTTCGCCAT..........GGAATGAGATGATGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...