Similar regions between promoters of yxkO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTATTACCGAACGTGAATTGATGGAAACGGTGTTTGAGGTGCTGAAAGGAAAAACGATTT ste .....................TGGCATCGGCGTGAAAGGTG................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATGGATTACACACCATCTCGCGGGA----GTGGAAGCAGCCGATAAAATCGTATTTCTC ste .................CTCGCGGGCTGTTGTGTACGCAATCGAT............... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAACGGCAAAACAGAAATGGAAGGAACCCATGAGGAGCTGCTGGCGGCAAACGAACGA ste ......................................GCTGATGGCGG........... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TATCGCCGCCTGTATCACCTTGATGTTCCTGTAAAATAAAAGACAGCCCTAAAAGGCTGT ste ....GCCGGCTG-ATGGCGGTGATGTCGCCGTA........................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 ] sub CTTTTTTGTTTGAAAAAGAAAAGGGACAGGAAAAATAGGAAAAGAAAGCAGAGGAGGGAT ste .......................................AAACGAATGCAG......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGAG ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...