Similar regions between promoters of yxlH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> sub TTCTACGTGCCGAAAAGAAATTCAGGATCAAATGATTGAGAATTTCACAAAAGCT-GATC hal .......TTCCGTGAAGAAAT..........ATGGTGTGGAATTTTATACACGCAAGAAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGACTACGGAAAACGCGTAGCAGAAGGGCTAAAAAAGGTCTCCGAAAACAACAGCAACG hal ATGATAACGG...................................AAAACTCGTTCTACG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCCGATCGGCACAACTGAAACGGAACAGGCTGCAAAGCAGGCTGAACAGGAGAGTCATC hal G--CGATCTGCA..................CTGGTAAGCAGG.................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CGTCTGATCCGTATTAACAACAGCGAACAGGGCTTTTTTAGAAGCCCTGTTTTTTTATTT hal .GTATGCTCGGAATCAACTTAGGCGTTCCGG.........GCAGCTCTGTT......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTCTATTGAAACGCTTTCAATAATTGTGTTGTACTTGGAAGGAAAGGGGTGGAGAGATAC hal ..........................TTTTATACACGCAAGAAAATGGGTGGAGTGAT.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...