Similar regions between promoters of yyaB

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GTTGTTTTGCCGACCCCGCCTTTTTGGTTCGTAATTGCTATGATTTTTCCCACGATGTCA hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CCTACTTTCACATGAACATGTACTATCTTGCTTCTATTCTATCAAAAAAAGATTAAAGCG hal ....................................TTATTTCAAACGAACATTAAA... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TTTCATTTTTTTCATCATTTTGTTCCGAATCAGAAGGGAAATAATTGAAAATTCAAGCAC hal ....................................................TCAAGTCG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GCTTTATGCTTTCTCTTATAAATTCTGCAATTTCTATGTTTTTTTGACTTAAAAAAGGAA hal GCTTTA.........TTAAAAATGACGCCACTTCAATATGT.................AA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTCTTAAAGAAAAAAAGAAGAAGTCACAG---TACAGAACGTGGAAACAGGATGGTGAG hal TTTCGCAAAGCGATGAATATGACACCACTGCGCTACAAAAAGTCAAAGCTCGAACGT... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAA hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...