Similar regions between promoters of ackA

]]]]]]]] sub TGCTTTTATTTATGCTTTTGAAGACCGGACTTGACGAATTGAATCCAGCTTTGAAACACA hal ................TTTCAAGTCAGAAAATAAAGAATT.AAAGCGGTTTCAAGTCAGA ste ..................................CGAAACAAAGCCGCGCTTGAAACGCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 @@@@@@@@@@@@@@@ sub AAATACAGAGGGAAAAACCGCAAATTGTAAGCGTTCATCAATACAAAACCTATAGTGAAT hal AAATAAAGA...AAAAAAGGGTCAACGTGAGGATTCATCAAAAAAGGAGCTGTCATAAA. ste AAAACGGGAGGCATACAATGAAAA..................................AT -240 -230 -220 -210 -200 -190 @@@@@@@@@@@@@@ sub GTGTCTGAAAATAACGACTTCTTATTGTAAGCGTTATCAATACG-CAAGTTGACTTGAAA hal ..GTCAGAAAATAAAGAATT-TGAAAGTTTACGTTAGAAAATCGGCGATTTTACTTGAAA ste TTTTCACAACATAAAAACTTTTTCTTGCAACCGGTTGCGAAACA-AAGCCGCGCTTGAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGCCGACATGACAATGTTTAAATGGAAAAGTCAGATATTTTTCGGAGAAGAT--GTTGAT hal ACTGAAGATTCTGGTGCTTAAATGGGTAAG.............................. ste CGCGAAAACGGGAGGCATACAATGAAAAAGGCATATTTTCTTCATCGAAGAATCGCTGTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATTCACCGGGAAAAAAGTACGAAAAACGAAGTTGTTGATACAGAGTATAAAGGAGCGTCA hal ..............................................ATAAAAAAGGGTCA ste TTTCACC.......................................AAAAAGGAGC.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATC hal A.. ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...