Similar regions between promoters of acoA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATATTCAATTGATTTTCTTTCAAAA-GCAGCTATTCAGTCAAACGATGCAGAGGAACT hal ............................................................ ste .............ATTTTGTATCAAAGTGTAGCGACAAAGTGAAACAA............ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>> ]]]]]]]]]] sub AGGAAGTTAAAAAGATTTCCAAGGAAATAAATACGTCGATCATTGTCAAAGGCCGGGTGA hal .........ACAACTTTTGCAAGAAACAAAAT............................ ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]] sub TATCCGGTCTTTTTTTTGCATGCTGTAAAACGAGACAAAT-GAATCAGTTTGAGACAAAA hal ..........TCTTTTAGTATCTTGAACGTGTGAACAAATCGGAACATTTATAGACAATG ste ..................................................TGAAACAAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CGAGACACACGTCTCAAACTGTCTC--CAAAGTGAAGATGAGAAGACTGATTTTACGGGC hal TGAGAC...................................................... ste TGAAACAC..GTATCAAAGTGTAGCGACAAAGTGAA...GAGAAG-CACATTTTACCGGC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCAAAAGACTGGCACACTTCTTGCATTTATA---ATGGTGAACCCTAAATAGAAGGAGGC hal .........TGGCACAACTTTTGCA...............AAGCCTGTAGAGATGCAGGC ste .........TGGAACGATTTTTGC-TTTATAGAAATGATGAA.................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCACAAA hal ....... ste ....... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...