Similar regions between promoters of acpA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATATTACGGTAAACGCAATAGCGCCAGGATTTATCTCAACTGATATGACAGATAAACT hal .AATATTACGGTAAATGCGGTCGCTCCAGGGTTTATCGAAACAGATATGACCGGTGAATT ste .AACATCACCGTTAACGCCGTCGCACCAGGATTCATTACGACCGATATGACCGAAGCGCT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCAAAAGACGTTCAAGACGAAATGCTGAAACAAATTCCGCTCGCGCGCTTTGGTGAACC hal GCCGGAAGATGTCAAAGCACAAATGCTAGGGCAAATCCCCCTTGCTCGTCTAGGACAGCC ste CAGCCCGGAGCTGAAGGCGGAAATGTTAAAGCAAATTCCGCTCGCCCGCTTTGGCGAGCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TAGCGATGTCAGCAGTGTTGTCACGTTCCTAGCTTCAGAGGGAGCTCGTTATATGACAGG hal TGAGGAAGTGGCAAAAGCGGTTCGTTTCTTAGCGTCCGACGATGCTTCTTACTTAACAGG ste GGATGATGTCGCCCGCGTCGTCGCTTTCCTCGCTTCCGACGCCGCGAGCTACATGACCGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCAAACGCTTCATATTGACGGCGGAATGGTGATGTAAGTTTTTTCTCGAAAATTTCATCG hal ACAGACGATCCATGTAAATGGCGGAATGGTCATGTAA....TTTATCGAAA......... ste ACAGACGCTTCATGTTGACGGCGGCATGGTGATGC---------CGTAAGAAAAACAGCG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAGTTTCTCTAGTTTTTTAAAAACGAATCCACTATAATACTTGAGGGGAGGTGAATTGCT hal ........................................TTGAGAGGAGGTGAA..... ste --------CTAGTATTTTTTCTGCCAATCGACTATAAT-CATGAAGGGAGGTGAA..... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...