Similar regions between promoters of ahrC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCTGCCGCTGAAGGCTATATCTGTAAAGGCTTGTCATTTTCTCCAATCACGGGAGGAGA hal ............................................................ ste ..............................CTTATCCTATTCGCCCATTACAGGCGGCGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGAAATATTGAGTTTCTCCTTCAGTTTGCATTGGCCGGGAGAGGGACAGGAAGGCCAGG hal ............................................................ ste TGGCAACATTGAGTTTTTGCTTCA...................GCGACAGGACAGAGGGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACTGCCGGAAGAAGAGATCATGCGCGT---TGTAGAAGAAGCACATAAGACGTTAAAAG hal ............AAGAAATGATTCGAGACACTGTTGAACGGGCCCATTTAGAGTTGAAAA ste AATGGCGAATAGAGGCG........................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAAAAAAAGCAGATGTACCGGAATAATAGGGCGCTATTATTCCTTTTTTCTGCATTCATG hal AA..............................GCCACTATGCCAAGTTTTTCTATAAATG ste ....................................................CATTCAAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TACAATGTGCAGAGAATCATATAACATAAAAGAACAGATAAGCTTGGA-AATAGAGGTGC hal TAGAA...........................AACAGATTATGTAGAT-AATAAAGGTAT ste TCGCCTGTGCGGA...............ACAGGACAGAGGGGAATGGCGAATAGAGGCG. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTAC hal TGAC ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...