Similar regions between promoters of alaS

sub GTAGAATACATACGAATCTCGAGTGACGGATCTGAGTACGCCGAAGCCCTGTTAAAGAGA hal .......................TGATGGAAC-GAGTACGTTGCAGACC......AGAGA ste .....................................ACGCGCGAGCTCGCGCACAGAGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GAAGCTCCATAAGCTGAAAGGAGCTTTATCAGAAGATCGGAGGAAG-CTAATCCTGAGTG hal GGTTGTTCCTTGGCTGAAAGAACAACTGGATGAAGGGTAACGGAAGGCTACTCCGAAGTG ste GGAATTTCCGCGGCTGAAAGAAATTCCAGATGAAGGGCAACAGAAGGCTAATCCGGAGCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CAGTTAATCACTGCCGCTTATCCTGCGTTACAGGGTTAAAGGTGACGGGCGCATGAATGC hal CAGGAAAACCCTGCCGTTTG--CTGCGTTA-AGGCTTAAAG-TGATGGACCTATGT---- ste CAGGCAAAACCTGACGCA-AGGCTGCGTTACGGCCAAAGAGGTGATGGGCGTTTTT-TGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CCGTAATCAGGGTGGTACCGCGAG-AC---AGCTCTCGTCCCTGTGTAAACGTTGGTTTG hal CCATAATTAGGGTGGTACCGCGTG-ACTTCAGCTCTCGTCCCTTCATAA........... ste CCATAAACAGGGTGGTACCGCGAGCAT---AACTCTCGTCCCTG................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]]] sub CATAGGGGGAGGGCTTTTTTGCTGTCACTGAAGAGAATTTCGATTTTTATAGAGGAGGAA hal ...AGGGAGAGGGCTTTTT......................................... ste .......GCAAGGCTGCGTTACGGCCAAAGAGGTGATGGGCGTTTTTT............ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATACA hal ..... ste ..... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...