Similar regions between promoters of argG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGCCGGCGTCATTCAGCATACCGCTGTTTTCTCAACGCCAGGCTCAAGCGGCGCAGTAA hal ............................................................ ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCTGGCAATGAATAAGCTGATTATTCCCGAACTTGCGCATGTGGTCAGAGAAATCAGAA hal .................................TTATGCAAGTGGATGTATAAA--AATA ste ...........................................GATCAGGAAAAAACGCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAGACAAGTAAATGAATAAATACTATGAAACTTCACCTGAAATTTAGGTGAAGTTTTTTT hal ATAACAAGAGTATGAATATTCACTTTGGA............................... ste AAGTCA...................................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TATAAAAGGCTTGAAAAAACGAAACGTACTTGTTAAAGTGTATA--CATACAAAATGTAT hal .AAAAAAGAAAAAAAAGCGAGAAATCCCCTTGTCAAAATCGATAATCGTTGGTAAAGTAA ste ............GAAAAAACGCAAAGTCATCGAGACGGTGTTTT--C.......ATTTAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TT----TTATTAAATATAATTTAT--TTTTATACAAAATAGAAACACGGTTGAGAGGGGA hal TGAATATTAATAAGTGTAGTTGATAGTTTTATACA......................... ste TT----ATATTTAAGTATATTTAT--GT.......AACTAGCACCACGGGTTA....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTTTTATC hal ........ ste ........ -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...