Similar regions between promoters of aroB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTAACAGACTTGGCGGACTGGAAGGCGGCATGACGACAGGGATGCCGATTGTTGTCCGCG hal ............................................................ ste ......................AGGCGGGGTGACGACCGGGATGCCGATCGTCGTGCGCG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGTCATGAAGCCGATTCCGACTTTGTATAAACCGCTGAAAAGTGTCGATATTGAAACGA hal ..GTTTTAATGTCGGTTTTGACTGTCCATACATCG-TCAAAAGTAT--ATAATGTTACG. ste GAGTGATGAAGCCGATCCCGACGCTGTACAAGCCGCTTCAAAGCGTGGATATCGAGACGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGAACCGTTTTCTGCCAGCATTGAACGTTCAGACAGCTGTGCTGTTCCTGCGGCAAGTG hal ..GAACCTTTTGCTGCAAGCATCGAACGTTCAGATAGCTGCGCGGTGCCAGCAGCAGCCG ste AAGAGCCGTTTGCGGCAAGCATTGAGCGATCGGACAGCTGCGCCGTGCCGGCGGCGAGCG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>> >>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> >>>>>>>>> sub TAGTCGCTGAAGC-GCT-GTCGCTTGGGAAATTGCAACCG---TCGTT---GAACAATTC hal TTGTAGCGGAAGC-GGTCGTCGCTTGGGAAGTGGCCAATG---CCCTTCTGGAAAGGTTT ste TTGTCGCTGAGGCCGTT-GTCGCCTGGGAAGTGGCGGCGGCGATCGTT---GAGCAGTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>> sub GGATTAGATCAAATTGACCGCATTAGAGAAAATGTG-GAGAATATGAGAAAACTGTCGAG hal GGCGCGGATCAAGTAGAAGAGATTGAAAAAAACATTCGAGAAT-TCAATGAAAAGGCGAG ste GGGCAGGATCGGATGGACTTGATTAAGGAAAATGTG-GA..................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGAATTTTA hal GTTGTTTTA ste ......... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...