Similar regions between promoters of aroI

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATGCCCCGTTTATCCAAATGATCATCGCCATTCCTCCCTTCCTATTTATCATACAGAAAA hal ......................CATCGTCATTCTTC........................ ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AGACCCTTCCATCGAAGAGTCAGCTGGAAAAACAATAAAGGCGGAAGGTTTTAACGCTTT hal .........CATAGAAGCACCACCTGAAAAGATCAAAACGACACCAGAGGATAGCTATGT ste .........CATTCAAGAGTCAGC.........AAAAAAGGGGGTAGG............ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TTTGCGTCGAAGTATTAAAATACCTGCAGAAATGTTGTACAATGAATGTCATTCAGGCAA hal TT.............................................GTCATTCTTCAAA ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub --AAATGGCTACAACAAAGCGCACTATAAGCTTGACCGGTAAAGCCGGTATCTATATAAA hal CGAAGTGGGTAAGAGAAAGAG......AAGCTTTACAGG-AAATTATCGCTCTCTTTAAA ste ............................AGCCAGAACGATAAA................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATTCGCTAAATAAGCATATAATGAATATATAATTCCATTCCTTAGGAGGATTTCGCCGA hal CGAGAGCAAATGAAGCA........................................... ste .............................................GGACGATTTTGCAG. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AG hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...