Similar regions between promoters of asd

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGGCTCATGTCAACAAAAAATATCTTTTTTATTCCATTCGGGCAAGATGATCCATTTAA hal GAGATTGATGGCAACAAAAAATATTTATTTTATTCCATTTGGCCAGGACAATCCGCAGGT ste ..GGCTTATGGCAGCAAAAAACATTTATTTCATCCCGTTCGGCCAAGACGCCCCGCAGGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAACCGAATTCAATGGTAGCCAAAATGGATCTGCTTCCGCAAACGATTGAAAAGGCACT hal CAAGCCAAACTCTCTTGTCGCTAGAATGGAAGCATTACCGGAAACGATAGAGGCTGCGTT ste GAAGCCGAACTCCATGGTCGCCTACATGCCGCTTTTGCGCGATACGATTCTCGCCGCGCT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATGCACCAGCAGCTTCAGCCGATTCTAGTTGAGAATTATCAGGGAAATGACTAAATTTA hal ACGTGGTCAGCAATATCAGCCAGTTTTAATTGAAAAAT-TCAGAGATTAGCCCCAGAGTG ste TGAAGGGAAGCAGCTGCAGCCGGTCATTATCGAGCGGT-TCCGCTACA--ACTGAATCAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CAGAAAATCTTTCCCAAACTAAAAAATTCGGTCATCACCCGCATATTCTATGGTAAAATA hal GAG------TTGCGCAAATAAAAAATTTC............................... ste AAATCAATGTTCCGCATA--AAAATGTTCTCTCGTCCACAGCGGAATG--TGATAAAATA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAACGTAAAATCATAGTCAAATCAATTCAATGAAGCTGATTGGCGGAAGGAGTTTTACAG hal ............................................................ ste AA..............TAAAATAAAGACTATGAA.......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...