Similar regions between promoters of atpG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGTTGAAAAGCAAGTAGCTATTCTTTATGCGCTGACAAAAGGATATCTCGATGATATTC hal CAGTTGAGAAGCAAGTGGCAATTATTTACGCTCTTATTAACGGCTTCCTTGATGACATTC ste CGGTCGAAAAACAAGTGTTGATCATCTATGCATTGACGCGCGGCTTTTTGGACGACATTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGTGGCGGATATCAGACGTTTTGAAGAAGAGTACTACATGTACCTTGACCAAAACCATA hal CAGTTGGAGATGTCCGCCGTTTTGAGTCAGAACTATTCACATTCCTTGACCATAACAAAA ste CGGTTGAAGATGTGCGCCGTTTCGAGAAAGAGTTTTACTTGTGGCTCGACCAAAACGGCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGACCTGCTTGACGGAATTGCGAAAACAGGAAACCTTCCTGCTGATGAAGACTTCAAAG hal AAGAATTGCTTGATCATATTCGCACAACAGGAAACTTGCCTGATGATAGCGAGTTTAAAG ste AACACTTGCTTGAGCACATCCGCACGACGAAAGATCTTCCGAACGAAGACGATCTCAATA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGCAATCGAAGGCTTCAAACGCACATTTGCACCAAGCAACTAACTCGAATGCTGATGAG hal CTGCAATTACTGAGTTTAAGCAAGGTTTCGTAACGACAAAATAAGTCTTATCTGAATGAG ste AAGCGATCGAAGCGTTCAAGAAAACGTTTGT------CGTTTCACAATAAGGCCGGCGGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGAAAAAGGTTCTCTTTTTCTCTCTTTTTACGCAGATGAAGAGAAAAGGTGGTGAAATCT hal ....................................TGGCGAAAAAAGGTGGTGAA.... ste GGCATATCGCCCCCTCACGC-CTGTTAGAACCCG--TGCAGCAAAAAGGTGGTGAAACCT -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...