Similar regions between promoters of bfmBAA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATCGGCAAGTTCCCATTTATGGCGATTGGAAAAGCGCTTGTATACGGTGAAAGCGACG hal AAGTCGGAACGTTTCCGTTTCAAGCGATCGGCAAAGCACTTGTCTATGGCGAATCTGATG ste ......................GGCGATGGCGGAAGCG........CGGTGAGGCGGAAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTTTTGTCAAAATCGTGGCTGACCGAGATACAGATGATATTCTCGGCGTTCATATGATTG hal GATTTGTAAAGATCCTATCTGATAAGAAAACAGATGATCTACTCGGTGTTCATATGATTG ste GGTTTGTGAAGCTCATCGCCGACCGGAACACGGACGATCTGCTTGGCGTCCATATGGTCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCCCGCATGTCACCGACATGATTTCTGAAGCGGGTCTTGCCAAAGTGCTGGACGCAACAC hal GGCCCCATGTGACCGATATGATTTCTGAAGCTGCACTAGCAAAGGTTCTCGATGCAGCCC ste GGCCGCACGTGACCGATTTGATTTCCGAAGCGGGGCTCGCCCGCGTGCTTGATGCGGCTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTGGGAGGTCGGGCAAACGATTTCACCCGCATCCAACGCTTTCTGAAGCAATTGGAGAA hal ATTGGGAAGTGGCCCATACGATT-CATCCCCACCCAACGTTATCCGAGGTTGTTGGTGAA ste CGTGGGAAATCGCCCATGCGGTC-CATCCGCACCCGACGCTGTCAGAGGCGATGGCGGAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCTGCGCTTGCCGCAGATGGCAAAGCCATTCATTTTTAAAAGCATAAAGGAGGGGCTTGA hal GCGGCATTAGCCGTTGACGGAAAGGCGATTCATTTTTAAAGAC-TGAAGGAGG....... ste GCGGCGCTGGCGGTCGACGGCAAAGCGATTCATTTTTA...................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...