Similar regions between promoters of bsaA

sub AGGAATTTTCACGCCAATTTTCAATCTATCTATACGTGTTGAGGGGGAAACAACAGAAAA hal ..................................................CCAAAAAAAT ste ..GAATTTGCACGCCTCATTT....................AAGTGGAAACAA....... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CTCTTTAAATAAAACGCACTGACACGCCTTTTGGTTTCACAGTAAAATGATTTTCAAAGA hal TTTATTGACTCATTTTCTTTGAAATTCCTTGTTGTA-CAGTATACATTATTTTTAAAAGA ste ..............CGAATTTGCACGCCTTATGGTTTCA..................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TGTAAGAGGGAATTGTAATGTTTTATAGAATGATAAGATAAAAAACGAGCCATATGAATT hal AGGAAAAGG......TTATTTTTAAAAGAAGGAAAAG....................... ste ...............................GATGAGGTGAAAAA..............T -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GATAATGAACTGACGCTCATATCGTTAGGTTTCTTATGAGTTCTTAATTGATGTTTACAT hal .............................TTTCTTTGAAATTCCTTGTTG-----TACAG ste GAAAATGAA................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTGAATTGCGATTTAAAAAAGGTAAAATAATCAGCACCAAGGACATAGGAGGGACTTAC hal TATACATTATTTTTAAAAGAAGGAAAA................................. ste ...............ACAAACGGTGAAAT............................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...