Similar regions between promoters of carA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCCCTTTTGTTAAACAAATCCGAGGTAAAGGATTAATGCTTGGAATTGAGTGTGATGGCC hal ......TTGTGAAAGAGATTCGTGGCAACGGGCTTTTAGTCGGAATCGAGCTTCAAGAAG ste .......TGTTGAACAACGCCAACG....GGGTTGCTGGTCGGAATGGAGTGCCAAACGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGTTGCTGACATTATTGC--TGAATTGCAGACATTAGGCTTGCTTGTATTGCCGGCCGG hal AAGGGGCCCCTTTCATCAA--ACAACTGCGGGAAAAAGGCTTGTTAGTCTTAAACGCAGG ste ACGTCGCAC-CGCTGTTGCCATTGATTCACGAAAAT-GGCTTGCTTGTCCTCTCGGCGGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCCCGAACGTGATTCGGCTGCTGC-G-CCGCTCACCGTGACTAAGGATGAAATAGCAGAA hal GCC-GAATGTGATTCGTCTGTTGC-CACCTCTCGTTGTGACTTCGGAAGAGTTGCACGAG ste GCC-GAAGGTGATCCGCCTGCTGCCG-CCGCTTGTCGTGACGAAAGCGGAAATCGATGAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>> sub GCCGTCAGCAAGCTGAAACAGGCAATCGCTCATCATTCCG----CTGTAAACCAGTGATT hal GCGGTCACACAATTGAAGGAAGTGCTTGATCAAGCTTCCGTACACGCTTAAC--GTATTT ste GCGGT..................................................TAATT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTTTCGATATAAAGGCATAAAAATTCATTTTTATAATTAATTATTCATCAAGAGGTGG hal TTTTAGCGAT-TGAATGTATAAAAATTCTTAAGGAGTAATAAGTATTC............ ste TTTATTCC-TGTTCATGCATAAAAATTCTT..............ATCGATGAAGCGGTGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCTGTTAG hal ........ ste ACATTT.. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...