Similar regions between promoters of ccpA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]] sub AGCCAATGGTGAAAGTCAACGCTTAATTGAACAATCCAAAAGGCCGCCGTGCGGCCTTTT hal ....AATGTTGAAAGT.........................................TGT ste ...............TGACCGGTTATCGGATCGAGCGAAAAGG................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TTTATGCTTTCTCGTTTATTTAGTTATAAAAACCAAGTATACGTTTTCATCATCTATAAA hal TGAAAGTTTTTTCATTAATGTCGATATAA............................... ste ...........................AAAAAGCAAG....................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AACGTGTATAATTTCATGAGAAGTAATTAAATTTGATGAATAATGAAAAATA-ATGTACA hal ...............ATGAAAAATTATTCCTTTAGAT........AAAAATACATTTACA ste .........................................AGTGAAACAAA-ATG.... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTACTGACTTACGCTTACAAATCATAAACGACATAAATTCGGACATTATGACATTTCTCT hal TAGAGTGGATAAGCTAAAAAATGGGAAAGGT-ATAAAT...................TTT ste ..............................ACATACATTCGGATTTT..GACATTTCCAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACATAAAGTGTTTATGCTATAGATAAGGATAAGTGTATCCAGTAAAAGGAGTGGTTTTAG hal ACATAGAGTGGATAAGCTAAAAAATGGGAAAGGTATAAATAGGAGTAGG........... ste ATGAAAAG...................................AAAAGGAGTG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...