Similar regions between promoters of citG

sub TAGAGTATTTCATGGAGTAAGTTTTTTTATGAAAGCGGAGGATACGAAGTGGCACAGGTA hal ............................ATGAAATCAAAGGA.................. ste ....................GATTTTGTATCAAAACCCAG.................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AGGCTAGCTGGAAAACAAGAAGAAATTGAACAGCTCATTAGATCATTTGAACAGCATTAT hal ..................................TGATCAAAAAATTTGAAATCTATAAG ste .................................................AAAAACATAAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GATGTCTCTTATACATCAAAGGAGTACGGCAGGACAAATCCAAAATACAAATATTCAAAG hal GAAGTC......AAATCAAAGGAG.................AAATTTGAAATCTATAAGG ste GGAGACGTCTAAA---CAAAGGAGGACAACACG........................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GATTCCCGCGTATATCTTGAATTAAAATTAAAATCTGCCAAGATCGAAAAATAAAAAGGA hal AAGTCAGACGTCTAT..........................GATCAAAAAAT........ ste .............ATTTTGTATCAAAA...................AAAAACATAATGGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTTTGTGTCATTGGCGAATTATGATCTATTGAAGCAACCGTTATGGAGGGATACATAA hal .....................TATCATATAGTGTAGGAA..................... ste TTTTTCGGATCATCGGACAAT....................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...