Similar regions between promoters of codV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGCGGCGAAGCTTGTATTGGGAGAAGAGCTTGTGATCTTCCCTCAGGAAACAGCAATTG hal ATGCGGCACGGCTCGTCCAAAGCAAAGAGCTTGTTGTATTCCCAGATACGACGATGCTAG ste .....GCGGGGCTGCTTGTGGAGAAAGAGCT............................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAGTATGGCACATTATATTACAACAACAAACCAGAAGAACTTCCAGCCGATGAATGCAA hal GAAGCATGGCGAATTACATTACAACAGCCAATTCGAAAAATTTCCAGCCTATGAATGCCA ste .......................ATAAAAAAACAGTTGCG-TTCATGCGGATGAAT.... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACTTTGGGCTTTTGAAAGAATTGCCAGTTAAAATTAAAAATAAAAAAGAACGAAATGAAC hal ACTTTGGCTTACTACCACCTCTTGATACCCGGATCAAGGATAAAAAAACACGCTATGAAA ste ....TAGGCATCGGATACAATTCAGAATTTTATAAAAAAACA....AGCACGAAAAGAA. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATACGCGAACCGTGCGATTGAAACAATTCAAACAATTTCGAAAACAATATAGGTATTGA hal CGTTAGCTGGGCGGGCACTAGAATCAATTCAGAATTTTGTGAAAAAAATGTAAATAGT-A ste ....................GATACAATTCAGA-ATTTTATAAAAAAACAGTTGCGTTCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTGCAACCTGAGCGCGATTTGTGATACCATTTAAAAGCCCTTCCTGGGGAGGTATTAGGC hal TTGCCCCCTGA-CGAAACATATGTTAGAATTTAAAAGCTTTAAAAGAGGTGGT....... ste T..................TATGGTACGATGTAGTAGCCGTTGCGGGG............ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...