Similar regions between promoters of comEB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGTGGCGGAGGGTCTGTCCAAAGCGATGGAGGGAAGGGAGCGCTGGTGAATATCAATACA hal ..................CAAAATGAGCAAGGGGATACCCAGATGGTCGTATTAAATCGA ste GGCGGCGGCGGGTA-GACTAAAAGTATGGA........AACGCTGGAGAAATTGAA.... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAACCTTAGAGGAGTTACAAGGCATCT--CAGGGGTGGGGCCATCCAAAGCTGAAGCTA hal GCGACTGAAGTGGAACTACAATCATTAC--CAGGAATTGGACCTGCTAAAGCGACAGCAA ste ........AGAGGAGTT--GATGCAGCTTCCCGGCATCGGACCGGCGAAGGCAAAAGCGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTATTGCATACCGGGAGGAAAACGGTCGTTTCCAAACAATTGAAGATATCACTAAGGTTT hal TCATCTCCTACCGTGAAGAGCATGGAGCCTTTTCTTCATTGGAGGAGCTAATGAACGTCT ste TCATCGCCTATCGCGAAGAACACGGGCCGTTTCAGCGGGTGGAAGATTTGTTGAATGTAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGGAATAGGTGAAAAGTCATTTGAGAAAATAAAGTCTTCCATTACAGTAAAGTGATTTG hal CAGGAATTGGGGAAAAGTCATATGAAAA.......TCTCCCCGAACAGCAAAATGA.... ste CCGGAATTGGTGAAAAAACGCTGGAGAAATTGAA.......................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACGGTCATGCATTATGATAGGTAAACTAAAGGTCAGGCAACACAACATTTGGAGGGAACA hal ..............................GGTGAGCGTCCACTACACTTACAGGAGACA ste ...................GGTAGACTAAAAGTATGGAAAC................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AC hal A. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...