Similar regions between promoters of comGB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTTGGCTTGCCCGTTTTGTGAAAACGGATGTTCATCAGTGTATTGCCGACAGTCACGAA hal .........................................TATTTTTGACATTCTCGAA ste ........................ACGGCTGTTTATGAGT.................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATACTAGGAGAGCTAGCGTTTATGAGCTTCTATACGGGAAAAATCTTCAGCAATGTATCC hal ..................TTTTTGACATTCTCGAAGGAAA.................... ste .................GTTTATGAGTTGCTTTGCGG....................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGGAGGCAAAAGGAAATCATGCAAATTACCAATATCAAACGCTTCGTCAAATTATCAGAA hal AGGAGGCAAAG---AATCGTGCCCTTTA........................TAGAAGAA ste .GGAAGAAAGATGAAA................TATATGACGCTCGCTCGCTTGATCCGCA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGAATTGCGCTCGGCTATTTAACGACAAACAACTATGACCG-GTGGGTTTATCATGAA hal AAGGAATTGCACTAGGCTATATA..................................... ste AGGGGATTGCGCTCGGTTACCTGCCCGTCCGCATGCTTGAGCTCGTCGGAGGGGAAGAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>>> sub AAAGATTAGAAAAGTCTGGTTGTTAAAGGATCAAGCCAGGTTATTAAAGAGGCTCGGTGA hal ............................................................ ste GATGAAACGCAAAATGTGGCCGCTTGTTGAACAGGCGTTGTTTTTCACCCGGCTCGG... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...