Similar regions between promoters of csfB

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} sub CATTTGTTTGGTGGCGATAGCGAAGAGGTCACACCCGTTCCCATACCGAACACGGAAGTT hal ............................................................ ste ...........TGGCTATGGCGGAGGGGAAACACCCGTTCCCATCCCGAACACGGAAGTT -300 -290 -280 -270 -260 -250 }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} sub AAGCTCTTCAGCGCCGATGGTAGTCGGGGGTTTC-CCCCTGTGAGAGTAGGACGCCGCCA hal ............................................................ ste AAGCCCTCCAGCGCCGATGGTAGTTGGGGCCAGCGCCCCTGCAAGAGTAGGTCGCTGCTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AGCAAGCTTAAACCCAGCTTAATGAGCTGGGTTTTTTGTTT-ACTCAAGATCGAGAAAAT hal ...............................TTTTTTATTT-AC................ ste GGCAA...............AATTGGCTGCTTTCGTTTTTTGAGGAAAAAACGATAA... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CAAACAAATACAAACACCGAGGGCTTATATAGCCCATATACTGATTTAAAGTTTCAAAAA hal ...........................................ATCAAAAGTAGCAAAAC ste ..................GAGGACATCAATAGC.CATCTACTAGTATAGAATGTTAGCAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGTCTAAATAGTGTATACAATATCCGTTTTAAGGGGAGGCTAACTGTACGGAGGTGGAGA hal GCTGAAAAGAATGAAAA.........TTTGACAAGGATGATAACGGGGGTGAAGTGG... ste TGT.........GTATAGAATGTTAGCAATGTGGGAAACATAGAGGATGGGAGGTGGAGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AG hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...