Similar regions between promoters of ctc

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGTATATGCATGCTGTACACACCCTGTACTATCAGGCCCTGCGGTTGAACGGATTAAT hal ................GCACCCACCCTGTCTTATCAGGACCTGCGATCGAGCGAATCAAA ste ......TACGCGTGCTGCACCCATCCGGTGCTGTCTGGTCCAGCGATCGAGCGCATTCAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATTCAACAATTAAAGAGCTTGTTGTGACAAACAGCATCAAGCTTCCTGAAGAAAAGAAA hal AATTCGAAAATCAAAGAGCTTGTCGTCATGAATACAATTGAGCTTGAAGAAGAAAAATTA ste AGTTCCAAAATTAAGGAACTGGTCGTCACCAATTCAATTGCCTTGCCAGAAGAGAAAAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTGAACGCTTTAAGCAGCTTTCAGTCGGACCGCTTCTGGCCGAAGCGATTATTCGCGTT hal ATTGATAAGATTACTACGTTGTCTGTAGCACCGCTCATGGCAGAGGCCATTGTCCGTGTT ste ATTGATAAAATTGTAGAGCTGTCGGTGGCTCCGCTTATTGCTGAAGCGATTACGCGCGTG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATGAGCAGCAATCAGTCAGCTATCTGTTCAGCTAAACCATTTTTCGAGGTTTAAATCCT hal CATGAACATTCTTCTGTAAGTTTATTATTTGACTAATCCGCTTTT............... ste TATGAAATGAAGTCTGTCAGCGTCCTGTTCGACTAACGCAAGAAAACATGTTTAGC-CCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATCGTTATGGG-TATTGTTTGTAATAGGACAACT----AAAACGACAAGAGGATGGTGC hal ....................TGAAAGAGAGCAACTGTAAAAAACGTAGAGGTGAT..... ste TCTTGTTTTAGGATAAAGTAGTCAATAG......................AGGAAGGTGA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGAAT hal ..... ste AGAA. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...