Similar regions between promoters of cwlC

sub CTTTAATGAAAGGAGCTTTCCTCATCAATTTACGTTTTAAATGC-TTGATTTAATATG-- hal ......................................AAATGCATTGATCGAACATCTT ste ...........GGGGCTTTCATCAT................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub -AACGCAAAGCTTAAAACCAGCAGGAATCAGTGCAGGTTAACCGAACCCATAGTACATAC hal CATCGCTCAAACGAAAGCCAAGAGAAAACAG...........................AC ste ................ATCAGCGGGAAT......AGTTTAGCCGAAGCCA.......... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AAACATATGGCGTATGCACAGATT---TCATGTCGGACCGTATCTGTTGTCGCTTCATGT hal AATCATATGGTATA.................GACAGGCCATATCGGCAGTCGC....... ste ..............TGGACAGTTTGTATAATGCCCAGCGGTCTATGTTTTCTTGTATGGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TGAATTGTGCGCTTTCCCGAGAAATAATTTCTGGATGTGAAAGGGTTATTTCCTCATTTT hal ..................GAGAAGTCATTTC...................TCTTCATCGC ste TGTGTGGGGGGCTTTC................GGATGTGAAAGG................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TCAGTTGAATGATAATCGTACA-AGCAGAAGCCGTGTTTTTTCATATCCTGTAATGAGGT hal TCAAACGAAAGCCAAGAGAAAACAGCAGAAACGTTG.....TCATATGGTATAGAGAAGT ste ..............ATCGAACA-AGTCGA............................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GATGAAAA hal CAT..... ste ........ -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...