Similar regions between promoters of cwlD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGGCGTTTTGGGATATTCGGCTATTACGGAGAATCAATGCAGAGTATCAGTGCCCGCTC hal .......TTTGGCCGTTTTGGCTACTATGGGGAGCC--TGCAGAGAAAGCGAAAGTGCGA ste ...............ATTCGGCTATTATGGGGAGCCTGCGGCCAGCGTACGCTGTCGATG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>> >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGC-AAGAGAAGAAGAA-GAGCTGCGTATGGAGTTTTTTGATTATCTCTATAATTGGATA hal TGCGAAGAGGAATTGTCTGATCTGTCTCACTATGTTTTCGATTTACTTCAAGGTTGG-TA ste TGC-TCAAGAAGAAAAA-TATTTGATCGATACGCTGTTTGATTTTCTTTGCTTTTGGGGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACGAGCAATACGCAACATTTGATAAAA-ACACTGTTTATGAAGCGGCACGCAAGTTCAT hal TAC-----AAACTCCGAGTTTATTCTCG-ATTCTCTCCACGTTGCTTCACAAGCCTTTGT ste CATATCGACAACG----ATTTCCTCAGCCAGTCGCTGTATGACGCGTGTGAACAATATAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> sub TAAAGATTGGTGGACAGCAGGGTTTGTTCAAAGAGAAAAACAGTGT------AAGCTTCG hal CGATCATTGGTGGCGTAAAGGATTTGAAGAGGGGACAAAACGGTAC------AAACTCCG ste CGGCAACTGGTGGACGGAAGGATTTGAGCGGGGCAAAAAACGGCGTCGTCTAAAACTTCG -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>>>> sub CATGCGGTAATCATATTTCCCGACCCTGTCCCATAGTTATGTA-ATAACGGACAAG--CG hal CCTTCATTAAGAAAATCACTACATATTTTCCCA........................... ste C-TGAATGAGTTCTATTCCCGCGCCTTGTCCCATA-TAAGATAGAGAAGGGAAACGTGCG -60 -50 -40 -30 -20 sub GGAGGGGAAGGG hal ............ ste GGAGGAGAA... -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...