Similar regions between promoters of cysH

sub TAGAATTGTGCTAAAATTTACTACAAATCTAAAAACTTATCAAGAGCGGCTGAGGGACTG hal ............AAAAGTGATTCAAATTGAAAAAAATGAAAAAGTCCGATTG........ ste ...AATTGTGCTAAAATTT....................TCGGGAGTGAGGGAGGAATTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub GACCTATGAAGCCCGGCAACCTGCATAGTTT-GTAAGGTGCTACTTCCAGCAAAATGAAT hal ..................................................CAAAGTGAAA ste GCTCAATGAACTCCGACAACCTGCCGCCTATAGCAAAGTGCCAATTCCAGCTAAAGAAGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TCCATTTTGAAAGATAAGGGCTGCATGCTGTTCCTGTCTTTCTTTCCGCCGGATTGAAAG hal GACCTATTGGAAG.................TTTGTGTCTTTTTTTACACC.......... ste TC--TTTAGTAAAATAAGGGGCACCCTTTCTCCCGTTCTTTCTGATTCATGCAAGGAAGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTTTTATTTTAAGAGGTAAAAAGGCTATCTGTATATCAGCAGCCGCGAATCACATTACA hal ...........AATTGGTGAATAGGCCAGCTTTGTGTC..............ACATTTCA ste ATTTTT...................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGGGAAAAGACAACCGGCAGAAAGCTACTGTTTGTTTGTCTCCGAAAGGAGGAAAGAAGA hal TTG----ACACAGCCAGTAAACAAAGAATTAGAGCCTGTCTTTGACAAAGTGAAAGA... ste ..............................TTTCTTTGATTTTGTGAGGAGGAGAAA... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...