Similar regions between promoters of cysK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTCAAAGAGGATGAATGGTCTCAGGAACCAATAAAGGTCAGCAACGGATATGCCATTATC hal ....AAGAAGATGGTGGGGCTGAG.AACCAATAAA......................... ste .................................................ATGCCCTTATC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGCTGAAAGAAAAACTAAAGGCAAGAACGTTCTCATTTGATGAAGTAAAGGACCAGATC hal ................TAAAGAAAGCGCCGCTGTTTTTTGTTGAGCAAATTGTCCA.... ste -AGCCTAGGGCCCGAGGAAATCCAAGA................................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGACGGCAAATCGCAATGGATCAGCTAGGCGATAAAGCGACAGTTAAGACACTTTGGAAA hal ....................................................TTTGTAAT ste .......................................ACAGTTGAAACAACTCGCAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAGCCGATGTATCTTGGTTTTATGGGGAAAAAAGTACTAAGTGATTGACAAAAAATTTT hal GAAGTCTATCTCTTTT............................................ ste AAA........................GAAAACAGTA--AAATGATTGACAATTACGCCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAAATTGATAGATTATATACATAATACCAATACAAATAGTCGGAAATTGAGGTGTCGAGA hal ....................AGAAAACCAATAAATTTACTTGGGATTAGGGG........ ste ATAGTTGATACATTGGAGACAAAGT--CGATAAAATTAATGGGGATTAGAGGTG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...