Similar regions between promoters of ddlA

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AATATCGCCGATGAACATATTCATGCGTGTGCAGTCTGGGCACCAATCAGCATAAAACTT hal .........GATGAAACTATT....................................... ste ...............................CGGTCGGGGCACC................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TACAATGATTTCTTTATCAGATTGAATCAGTTCATTAAATTGTTCGTTTGTTGTGATTTT hal TACAATGAT...................AGTTCATTGAATAAAGTGATTGTAG....... ste ..............................................TATGTTGTGCTTTG -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<< sub TTTCATATGTCACATCTCCTTTTCAATGCCATTTTAATATAAAATAAAAAGGAATTACAT hal ......................................ATTGAATAAAGTGATTGTAGAA ste TT..................................ATATAAAATA............AA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ACAAATGCATTCAACAT-CAGCATGCCCAAAAATAATTAGATCATTTTCCGGTGAAAATG hal ACATATG........................AATACATAGTTCATT..........AATA ste ACAAATGC...CAACCTGCATCGTACATATAAAATATCAGACCGTTGGGCGCGAAACGTG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATAAGATAGTAAAGATG---AATTGTAGTGGGGGGAGTATCCATTGAAAACAAGTCTAGG hal AAGTGATTGTAGAAACA---TATGACAGTGGGAG.......................... ste TTACAATAGGAACGATGGCCAAGGAAAGAGGAGGAACGATGA--TGAAAACGAGAGTTGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATTA hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...