Similar regions between promoters of degU

>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTACAGTCAAAGTTGA-GATCACAAAGGATTTTGTGATTTTAATGATAAAAGATAACGGT hal .....GTGAAAATTGAAGAGCAGAAAACGAAAT-TCACTGTCGTGATAAAAGATAATGGA ste .....GTCAAAATGGA-AGTGACGTGCGACCATCTGCTTGTCAGTGTCAAAGACGATGGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAGGGTTCGACCTGAAGGAAGCGAAAGAGAAGAAAAACAAATCATTCGGCTTGCTGGGC hal AAAGGATTCGATC------AAACC---GAGAAAAAGGAAGGGTCATTTGGTTTAGTTGGA ste AAAGGATTTGATCC------ATCG---GTCAAAAAAGAAAATGCGTTCGGCTTGATTGGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGAAAGAAAGAGTAGATTTATTGGAAGGAACGATGACAATAGATTCGAAAATAGGTCTT hal ATGAAAGAGAGGGTCAACATGTTGAAAGGCCAGCTTGTCATTCGAACGAAGCCAAACGAT ste ATGCGGGAGCGGGTGGAGCTGCTCGGCGGCACGCTCGACATCCGCTCAAAGATTGGCAGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGACATTTATTATGATTAAGGTTCCGTTATCTCTTTGACTATGATTTGTAAAAT--AGA hal GGAACAACGATCATCATTTCCATTCC..................ATGTGAAAATTGAAGA ste GGAACGACCGTGTTCATTCGCGTTCCGCT............AGGATTTGATCCAT--CGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GCCAAAAGGCATATTGACCGAA-TGCTAGAGTATATAGAACAATAATACAAGGAGGCGTG hal GCAGAAAACGAAATTCACTGTCGTGATAAAAGATAATGGAAAAGGATTCGA......... ste TCAAAAAAGAAAAT.................................ACAAGGAGG.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCTT hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...