Similar regions between promoters of dinG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTTAAACGGTGCAGCCGCACGCCTTGTGCAGGAAGGAGATAAGGTCATTATTATTTCCTA hal CTTGAATGGTACGGC......CCTTCAGGATGAACGGGAAAAGGCGATTCACATGTTGAA ste CCTAAACGGCGCCGCCGCCCGCCTTGTGCAAAAAGGGGACGTTATTATCGTCATCTCATA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAAATGATGTCTGATCAAGAAGCGGCAAGCCATGAGCCGAAAGTGGCTGTTCTGAATGA hal GGAACTCATAGCGGTTC......................GAATCTTGCCCTTCAGGATGA ste TGTGCTCGTTCCAGAGGAAAAAATCGCCGCCCATCGACCGAAAATCGCGATTATGGACGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>]]]] sub TCAAAACAAAATTGAACAAATGCTGGGGAACGAACCAGCCCGTACAATTTTGT-AGAAGA hal AC.........TTGAACAATTGCTG................................... ste AAACAACCGGATTGTGCAGCTCATCGCCGAAGAGCCGGCGCATACGGTTTTATGAGGGCA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAAGCCCCCTTTATCGGGGGTTTTCTTTTAAGATTTTGAGAGTAAAACGGT--TTTGCCG hal ..................................TTAGAGAGAAAA.............. ste AAAAGGGGCTTTTCCGCCCCTTTTCGTTT....TTATGAGGGCAAAAAGGGGCTTTTCCG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTCCATTTCCGTACAAAACGTGTTACACTTTTGTCGTATGCAAGAATTGAGGTGTCCATT hal ............................................................ ste CCCCTTTTC.....................................TTGAGGTGATCGTT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTA hal ... ste T.. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...