Similar regions between promoters of divIB

>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATCGGCGGTGCA-AAGATATCGGAGATGCACGGAAACTTCATCGTCAATGCGGGGGGA hal AAATTGGAGGAGCG-CAAATTTCGACGATGCACGCTAATTTTATCGTAAACACTGGAGAT ste .....GGCGTTGAAGAAGAAAGCGGGGA................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCATCAGCAAAAGATGTGCTTGATCTCATTGACCATGTGAAAAAGACAATCCGTGAAAAA hal GCGAAGGCAGCTGATGTGCTCGCACTCATTCATCACGTAAAAGATACCATTCAAAAGCAA ste ................TGCTTAATATCA.......TGATATAATGAAAATAAGTGCAAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> sub TACGAGATTGATATGCACACAGAGGTTGAAATCATCGGCGGAAA-TCGCTGATTCAAGTT hal TACCAAATGAACATGGAAACAGAAGTCGAACTGATCGGCGAA....CACTCATTCATCAC ste .............................AAGCTACGGCGGATCGTCGCTGA........ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTGACTGAAGCTGTTCATATGACATACTGTAAGCAAACGAACAAACGGCATCATAGTATG hal GTAAAAGATACCATTCAAAAGCAATAC------CAAATGAACA...........AATATG ste ..................................AAACAAAGAAACGGCAGC---GGATG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCGTTTGTTTTGGAATAGACAGACTTTTAACAGCTGTTTCATTTGAATGAGGTGAACAGG hal CCGATTATTAAAGTATA.........TTCACATGGGTTTGATTTAA.............. ste CCGTTTGTTTT................................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CA hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...