Similar regions between promoters of divIVA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATGAGCAGGCAATCCCGCCAGAAATCACAGACGCTTGTGAAAAACGGCCTTGTGAAAGTG hal ....................GAAGGCAGCGGAGCTTGTAGAAAAAGGGCGCGTAAAAGTA ste .............CGCGCGAGAAAGCGCGTGCGCTTGTTGAAAGCGGGCTTGTCAAAGTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACTGGAAGGTGGTTGAAGATCCTTCATACATAGTCGCGGAAGGGGACATGCTGTCTATC hal AACTGGAAGCTAGTCGAATCGGGAGCTTTAACCCTTCAAGCTGGGGATCACATATCTGTA ste AACTGGAAGGTGGTGGACAAGCCGGATTTCCTCTGCGGACCGGGCGATGTCCTGTCGGCG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAGGTTTTGGCCGGTGCAGCTTAACAAAAATCGAAGGAAAAACCAAAAAAGACAAATGG hal CGCGGCTTTGGGCGCCATAAGCTTTTAGAGGTAGAAGGAAAGACGAAGAAAGATAAATTC ste CGCGGTTTTGGCCGCTGCAAGCTGTTTTCGGTGGAAGGGCCGACGAAAAAAGAGCGCTGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAGTTACGTTTGAACGACAAAAATAGTCGGTTTTTCAGTTTTTTTCTCCATCTGTGCGA hal CGGCTTCGTATTGGACG....................AGTTTTTCGCATAATGTCGAACA ste CTCGTTCAGATCGGCCGACAAAAATA.................................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATTTGTTTTATAATGTGAACTAGATAACCGTACTGAAATGTAAAAATGGAGGTGGCATC hal AGGTTTTTTAAGAATGT........TAGCCGTACATAAATG.....ATGGAGGTG..... ste ........................ATGAAAGTGAAGAAAAGGAATGATGGAGACGG.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...