Similar regions between promoters of dnaB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAAAGAACTTCGCAATCAAGGCTGCTCCGAGGTGAAGAGTGAGCTCGTCGGAGAAATG hal ......GAGCTTCGTGGTCAAGGGAAAAATGAAGTCGACAGTAAAGAGATTGGCGAGTTA ste ......GAACTGCGCAATCAAGGCGTCTCGGAAGTGAAAAGCGAAACGATCGGCGAAATG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTCATGGACCGGCTGGCTAAGATTGACGAAGTCGCATATGTGCGGTTCGCGTCCGTCTAT hal GTGATGGAACGGTTAGCCAATGTGGATGATGTAGCGTACGTTCGTTTCGCCTCTGTCTAC ste GTGATGGAGCGCCTGTCACACATCGATGAGGTCGCCTATGTCCGCTTCGCTTCCGTCTAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>> sub CGGCAGTTTAAAGATATAAACGTCTTTATCGATGAATTAAAAGACTTAAT--AAAGAAA- hal CGACAATTTAAAGATATCAACGTATTTATTCAAGAGCTGAAAGAACTTATGGAACGAGAC ste CGGCAGTTTAAAGATATTAATGTGTTCATTGAAGAACTGAAAGAGCTGAT--CAAAAAA- -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>> >>>>> ]]]]]]] ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]] sub GAGC----GTTAA--AAGAGCT--AAGAGGATT--CTTCTAGCTCTTTTCTCATGTGCAA hal GATC----GATAACGAGGAGCTTAAAGCGAATTTGCTTCAAGCTCTTTTTT......... ste GGGCAACGGTAAA--AAGGGCT--TTGGCGTTAGGCGGCAAGCCCTTTTTTCA....... -120 -110 -100 -90 -80 sub AATTGGCATTTGATAGATATAAGAAACGGTGTAAAATGAAAGGTAGAAACAAATTCGGAA hal ....GACAATTTAAAGATATCA.................AAGGGAAAAATGAAGTCGACA ste .ATCGGCAGTTTAAAGATATTA...................GTTTGAAACGAATACGG.. -70 -60 -50 -40 -30 -20 sub GGTTTGAGAATGT hal GTAAAGAGATTG. ste ............. -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...