Similar regions between promoters of dnaX

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} sub CTTAAGTAAGTGGTGTTGACGTTTGGGTCCTGCGCAATGGGAATTCATGAACCATGTCAG hal ....AGTAAGTGG................CTACGCAACGAAAACCCACGAACCCTGTCAG ste CTCAAGCAAGTGGTGTTGACGTCTGGGTCCCGCGCAATGGGATTCCGTGAACCCTGTCAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} sub GTCCGGAAGGAAGCAGCATTAAGTGAAACCTCTCATGTGCCGCAGGGTTGCCTGGGCCGA hal GTCCGGAAGGAAGCAGCAGTAAGTGGCCCCTTTCGTGTGCCGTAGAGTCGCCTGGGCCGA ste GTCCGGAAGGAAGCAGCAGTAAGCGGATGCTCCCATGTGCCGCGGGGACGCCTGGGCTGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} sub GCTAACTGCTTAAGTAACGCTTAGGGTAGCGA-ATCGACAGAAGGTGCACGGTAAATCAA hal GCTAACTGCTCAGGTAACGCCTAGGGTGGCATGATCGAAGGAAGGTGCACGGT....... ste GCTAACTGCTTGAGCAACGCTCGGGGCAGCTA-ATCGACAGAAGGTGCACGGCCTTACAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TCATCAAATTTTCAGACTCACCTAATATTAGGTGAGTTTTTTGTTATGTAAAAAGAGCTT hal ............................TAGTTGCTTTTTTTACTA............TT ste AGCGATAGGGAACAAAACCCACTCATGGCGAGTGGGTTTTTTGTTATTTCAAA------- -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTGGAATCGAAACAAGG-TTCATGTATAATGGGAATGATGAATAACGGAGGAGGGCAAAC hal TTGAAATCCATCCCACCATTCAGATATAATAGAAA......................... ste TTGCAATAGGAA----G-TT---ATATAATAGATAGGACGAGAGAAAGAGGAGGGC.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CC hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...