Similar regions between promoters of drm

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCTGCTTGAGGACGGGGCAGATTTAAGAGCGGTGCAGGAAATGCTCGGTCATGCGGATA hal ...TGCTTGAAAATGGTGCCGATTTACGAGCGGTTCAAGAAATGCTTGGTCATGCTGATA ste ATCTGCTTGAGAACGGAGCCGATTTGCGCGCTGTGCAAGAGTTGCTTGGGCATGCCGACA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATCCACGACGCAAATTTATACGCATGTGACGAAAACAAGGCTGAAGGATGTGTACAAGC hal TTTCAACAACCCAGATTTATACCCATGTAACAAAAACGAGAATGCGTGATGTGTACGCTC ste TTTCGACGACGCAAATGTATACGCATGTTACGAAAACGCGCCTAAAAGACGTGTACAAAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AGTTTCATCCGCGAGCATAGCCGCAGGTGGCTGCGGCTTTTTTGTTTAGAGCGACAGAAA hal ATTTTCATCCAAGGGCGTAGC...AGGGCGTAGCATCTTTGTTCTGTAAAGAG....... ste AGTACCACCCGCGCGCCTAGCAGCTGCCGTATGC..............GAACGATAGAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATATTGAAGTTTCTCATTATTTCCAAATACATTGTCAACGGGAATGAAAACGGTTTATAC hal ......................CCTCATACATTG..........TGAAAATGGT...... ste .................................GGCAGGGGGAATGAA............ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTGAGTTGTCAGACCTCTTAGCGATA--CAATAGACGTATAGAAAAAAAGGAGGCTTTCA hal ...AGAGGTCAGACTTCTGA........................................ ste TTTAGTTGTCAGACTTCTGACCAATTGGCCATAGGCGTGT.................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AG hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...