Similar regions between promoters of flgM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTCATCAGGCAGAAGCGAATTCAGATCACTCATCTTCCTAATTTGGCATACCCTTGTGA hal ............................................................ ste ...............GCGGCTGCAGCTCGTCCATTTTCCGAATCTCGGCTATCCTTGCGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGGTGCGGGACATCGATTAGAGAAGGCAAGTTCTGCAAGGCTTGCCAGTCTGATATTAA hal .......................................................AATAG ste CTCGTGCGGAGCGATGATCCGTGAAGGGCGGCTGTGC....................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGATCAAATGGATCATTTGAACCACGAGGATGCTCTGAAAATCGAGAAAGAAAATAGTAA hal CGAACAAATG.................................................. ste ..ATCAAATGGAT.......................GAAAAAGGAAAAAGAAGCTCGTTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AA---AAGACACATACTATGCCTATAATACCAAAAACAGCTGATTCCCTAAACTAACTGA hal AA---AAGGTACTCTCTTTCTCTCTATTTACTAAA....CTCTTTCTCTCTATTTACTAA ste CCGCCATGCCACTTATTACACCCAAGATCATAAAGAGCGCTAA................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAACGCAGTCGATAAAAGGGTTAAGATTGTTTAAAGACTGCAACGGAAAGCGAGAGGAAT hal A...................TTTGGATTGCAAAAAGGCT..................... ste ...............................................AAGCGAGGTGAAT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CCT hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...