Similar regions between promoters of fliH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTGTTCAACAATATGTCACAGCGTATGGTTGAAACCTTCAAAGAAGAAATGGAGTTTATG hal GTCCTTAGCAACATGTCTCAGCGTATGGCTGAAACCTTTAAGGATGAGATGGAATTTATG ste .TTTTCCGCAACATGTCGACAAGAATGGCCGAGACATTCAAAGAAGAAATGGAATATATG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCCCTGTACGTTTGAAAGATGTAGAAGAAGCTCAATCAAGAATTGTAAGCATCGTCAGA hal GGGCCTGTCCGCCTGCGTGATGTGGAAGAAGCACAAACGCGTATCGTTGCAGTCATTCGC ste GGGCCAGTCCGGCTGCGTGATGTCGAGGAGGCGCAATCGCGCATCGTCGCAGTGATCCGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCTTGAAGAAGCCGGTGAAATTGTAATAGCAAGAGGCGGAGGGGATGATATTATTGTC hal CGCTTAGAGGAGGCGGGTGAAATTATCATCGCACGAGGCGGAGGAGATGATATTA..... ste CGTCTCGAAGAGGCCGGAGAAATCGTCATCGCGCGCGGGGGAGGAGATGATATTATTGTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>> sub TAATATCATTAAACAAGAATCATCTATTTCTCCACAAAAGGAAAAAAGAAAACTTTCTAT hal ............................................AAAGAAATTGTCCTTA ste TAACGTCATTAAA............................AAAGAAGAAA......... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACAAGAGGT----GCGTATTGATCATTCTCACCTTTTGCAGGCTGAAGAGAACCCGGAGC hal GCAACATGTCTCAGCGTATGGCTGA................................... ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCTT hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...