Similar regions between promoters of galE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCAAAGGTGATTCACCAGTATTGCGGGCCGACACCGCCTGACAAGGATCATGCGTATACA hal ............................................................ ste ....AGTTGATGAAACAGT......................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGACGGTCTATGCTTTAGATGCTGAGCTGAATCTTCAGCCGGGCTTTTACTTGAATGAG hal .....................................AGCCAACCTTTTATGTGACCGAG ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTCTATCAAGAAATGAAAGAGCACATTCTTGCTGAAACCTCTATCGAATTGCTGGCAAGG hal TTAGGTGACGGTGTGAACGA............TGACACGTTATTCGACCTTCAAGCAAGT ste ....ATTACGAAGTGACAG.........TTGATGAAAC....ATTGAACGGGTCGGAAAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>> sub GTTTAAGCTAAAAAATATGAAAAAACTATTAATAAACGATTAAACTTCTTAAAAATGGAT hal G......CTAAAGGGTATGAGAAAAAAATT.............................. ste GCGTATGCCGAAAAA....................ACGGTGAACATTGTGAAAAAGGCAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTGGACCGGTTCTAAACACTATATAATGAAAACAGGTCATTTTTTAGGAGGGTTTACATC hal ......CGTTTCTAAAGGGTATGAGAAAAAAATTGG.CATTGTTCATGAGG......... ste GCG......................................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...