Similar regions between promoters of galK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACACATGATCTGCAGAGCCTGCTGAAAGAGCTCAC-TGCTTTTTTCAGCGTTCGGGTCC hal ....................TGCTTGAAGATGGCTCGTGGTTTTGTCTCCGTCC...... ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTCTCTCGGCATAGATTTAGGCATGATGATCATTCTTGTCGGCCAGTTCAATACAAATG hal .............AAATATATGCTTGAAGATGGCTCGTG..................... ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAACCTTGGCCAAAATACTCGACAACGCGGTCATTGTTGTCGTCAACTATGTTGCGAGCA hal ....................................................TGCTTGAA ste ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATGGCTCGTCTTTAAAAAAACAAAAGAAGAAGGGGTATGAGAGGACTGCAGCATATGAT hal GATGGCTCGTGGTT....................................AGCTGATGCT ste ............TTAAAGAAAGAAAGGCATAAG........................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CTGCCGTTTTCTATGAAGAAATAAGGGG---AATAAAAAATAAAAACCAGAAAGGTGATT hal CAGCTTTTTT.....................ATTAATAAATTAAA............... ste ............ATGAAGGGATAAGACGTTGATTAAAGAAAGAAAGGCATAA........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GCAC hal .... ste .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...