Similar regions between promoters of gcaD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCTATTAATTCAAGCACGCGAGGAAAGATTCAAGATGCCGTGTTAAATGAGTATCATCGT hal ............................................................ ste CCGATCAATTCCGCCACGCGCGGGAAAATCCAGGAGGCGATCCTCGCTGAATATCACCGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGGGTGACACTGAAGCATTAGAATTCGAAGAAGCTGGAGCTTCTTAAAAAATAACCAAA hal .................AGTAACATATGAGGAAGCAGGAGCCTCCTAATAAACAGCCA.. ste CTCGGGAAGTTGGAAG---AAGAACTTGAAGAAGCTGGCGCTTCGTAAACA......... -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAGCAAGGACTGCTGAAAGGGCTGACATAAGCCTTTTGCCGGCGGTCCTTTTTTAATTCT hal .........................................GAGGTCTTTTTTTA..... ste .............TGAAAGGG...................GGCGATCCTCGCTGAAT... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GATTTTTCAAACTTAGTTGCACTCAATAGAAAATTCTTGCACTTCATGAAGTCTC--CTT hal .............................ATAACGCTTGTTTTTCCGGATTTCTCTTCTT ste ........................ACTTGAAGAAGCTGGCGCTTCGTAAAGTTTC--CTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAAATCAGAAGATATTTAGGATATATTTTTCTATGGATAAAAGGGATA-TTGGAGGCCAA hal GAAAACACAACCGTTTTAAGATATATTCGTA-AGGGAAAAATGGAACAGTTGGAGGGGAA ste GAAAAGTGCCACTGATTCATATATATTCAATTATGGATAAAAGGGTAA-TTGGAGGCC.. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAA hal ... ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...