Similar regions between promoters of gerCA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGTTTCACCATTCCGAAAAACTCGACAAGGGAGAAGTGATCATCGCTCAGTTTACAGAG hal ............................................................ ste ...TTTCACCATTCGGAAAAGCTTGACAAAGGCGAAGTGTTGATTGCTCAGTTCACGGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATACTTCTGCCATTAAAGTCAGAGGAGAGGCACTGATTCAAACCGCGTACGGAGAAATG hal ........TGACATCAAGGAAGGATGCAAGGGTCTGAT...................... ste CATACGTCGGCGATCAAAGTGAGAGGAAAAGCGTATATTCAAACGCGCCACGGTGTGGTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>> >>>>>>>>> sub AAAAGCGAA---AAAAAATAAGCTGGCTGTCCCCGCTGTTAAAAGCAAATGCTCGCAAAC hal .......................................TAAAAGCAGGAGCT....AAA ste GAATCGGAAGGGAAAAAGTAAACCGGC...................AATTTCTAGCAAAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGCGGGAGGATACAGCCAATTCTTTTTTTTATGCTATAATGATACCTGCGTAAGCGA-AT hal AGCAGGAGCTGTCCTGCTTTTCTTTTTTGT.............................. ste ............................TTATGTTATAAT...........AAGTGAGAG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAAAAGATAAAACTCATACATAGATTAAGAAATAAATGTGAATTTGGGGACAAGGGTGAT hal ............................GAAACAAACGTGGA.................. ste GAAAAGCGTATATTCAAAC.......................TTGGGGGACAAGGGTGAG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATTT hal .... ste A... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...