Similar regions between promoters of gerE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGCGCATCTATGTGAAAACAAGCGCAGTCGGCAGTTCATCTCTTACCTTGCACTATCTCG hal .................ACAACTGAAGTCGGGCTTTCA...................... ste ...........GCGAGGAAATACCCATCCGGCAGTTC......................G -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGAGAACC-TCGAAGGCGAACCCTGCTTCACCGGGGCAGTCGTGATGGTTCAAGTCTCA hal ........................................TAGTGAAGGGCCAAGCGTCA ste CAGCCAACCGTCTCCGGCGAACC..................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>> sub AAGGAAAGCGGCAAGGCTGTCAGCTGGACGGATGAGGAGAAAGAAA--CGCTTCTTCATA hal A..........................................AAA--CCCTTCTT.... ste .AGACAAGCGGCA.............GAAAGATGAAGAAAAAAAAAGACCCATTTTTCTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>> sub CACGATAAACTAATTATCTTGTAAACGTCACCTCCTGCGCCCTTCTTACATATGATATCT hal ....ATACACTAAATAT............................TCACATATACTATGT ste TTAGATAAGCAAATTTTC--GTCACCGCCGC-TCTTGC-----TCTCACATACGATATGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CGACTATATCAAAACCCATTCGTTTCTGATTCGCTCTCACCTT-AGCAAGGAGGGTTACA hal TGACTAAAAC..........CGTGTCTGATT............................. ste CGAGGA----AATACCCATCCG--GCAG-TTCGGGCCCATTGAGAGCAAGGAGGGTTACA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub ATAC hal .... ste A... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...