Similar regions between promoters of glnA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGTTAGAAATCAAGCACCTGATAGAACAAGGTGTAAACATGGCAGGAATTAAACAGATT hal ...................TGATCGAAAAAAGACGAGTGATGGCA............ATG ste .TGCTGGAAATTAAAGATTTGATCGACCAAGGCGTCAACTTGGCGGGCATTAAGCAAATT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGGCGAAAGCCGAA--GCCGAGCCAGAACAAAAACAAAACGAGAAGACGAAAAAACCAA hal CAGGCGGCAGATGAAATGCTTAGCCTGGAAACAAAGGGAACG.................. ste TTTGCCGC-GCGGGA--G--GAAGGACGCCACCAGCAGGCGGAGAAAGTCGAAAAAGTAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAAACATGATCTGTCCGATGACGAACTGAGACAGCTCCTGAAAAACGAGCTCATGCAAG hal .............................................ACGAGCACGTA-AAG ste GAAAACCGAAGCTGTCGGACGAAGAACTGCGCGAAATTTTGCGGAATGAATTGCTGCAGG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCGGCCGTTTTCAAAGAGGGAATACATTCCGTCAAGGCGACATGTCCCGCTTCTTTCATT hal CTAGCCGTCATGCAGGCGGCA.......CCTTCAAGTAGACTTGT............... ste CCGGGCGGTTCC--AGCGCGCAT-CGCTTCGCCAAGGAGATCTCGCTCGCTTCTTTCATT -120 -110 -100 -90 -80 -70 >> sub AATCCGTTAGCAACTGTTTTGCTATATACATTTTTACCTTTTAAGAGGAGGAATTTTACC hal ............................................................ ste AAT........................AAATTTTTGCCGCGCGGGAGGAAGGACGCCACC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA hal .. ste A. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...