Similar regions between promoters of gltX

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATGTCCTTGGGAACATTGATTGCACCATCATAGCGCAAAAGCCGAAGATGCTGCCGTAC hal TATACACTAGGGAATGTGGACTGTACGATTATTGCGCAAAAGCCAAAAATGGCTCCTCAC ste ......................GTACAATAATAGCACAA..........TGCTGCGATAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATAGAAGA-TATGAGAAAAAGAATTGCTGAAGGCCTTGAGGCAGATGTTTCTCAAGTAAA hal ATTCCAGC-AATGCGGGCGCGAATTGCCGAGCTTTTAGAGGCAGAGGAAGCTCAGGTTAA ste ACGGTACAATAATAGCACAAGCTTTGATGGAAG...................CAAGTCAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTAAAAGCAACAACGACAGAAAAGCTTGGATTTACAGGCCGGGCGGAAGGAATAGCGGC hal TGTGAAAGCGACCACGACTGAAACATTAGGGTTTACCGGGCGTGGGGAAGGGATTGCCTC ste TGTGAAGGCAACGACGACGGAGAAGCTTGGATTCACTGGGCGGGGGGAAGGCATTGCCGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCAGGCGACAGTACTGATACAAAAAGGCTAACTTGTTTTGATGCCGGGTCTATTTGGTGG hal ACAGGCTGTGATCCTGTTA...................................TAGTCG ste CCAGGCGGTCGTCTTGCTGCAAAAAAGCTAA............................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAGAATAGATTCATACATTTTTGC-CTGAGGCCATACATGACATGAAAGGAAGTATTTGA hal TAGAATAAA.......ATTATTGCGCAAAAGCCAAAAATGGC.................. ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA hal .. ste .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...