Similar regions between promoters of greA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGATGGTCACAAAAATTCAAACCATTCTTGAACAAAACGCGATTTTGTAATACCATAGCA hal TAATGGTGACAAAAATTCGCGCAATTATTGAAGAAAAAGCCGTTTTATAATAGCATAG.. ste ...TGGTCACA......CAAACGACCCAAGAATCCCACGCCCTTTAG............. -300 -290 -280 -270 -260 -250 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TAGACATAAATAACTCTGACCATATTATGTATAGGCAGGAAGGGAATGTGCGAATTCCCT hal .....................................GGAAGCGAGGGTGAATCACCCCT ste .......AAATAATGCAGAATATA.................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]] sub TCTTTCCCTGTTTATAAACGCGAAATATTTGCAGAACGACACGATTCAGTTTAAGATAAA hal TGCTTC............CGCGCAATTATTGAAGAAAAAGCCGTTTTATAATAGCATAGA ste ...............................................AGTGTCAAATAAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub -CAGTACCTATATGGGAGAGAAGAACGAGGACTGCCCTGTGTTCTCATTCTTGTATTTTT hal ..........................................................TT ste GCAGAATATAGAGGAGTGAGATGA.................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAGTTTATGCTCTCATACATAATCGAAGATGTTGAGGGACAACCAGAAGGAGTGAAGGGA hal GATTTAATGGTGACAAAAATTCGCGCAATTATTGAAGAAAAAGCCG.AGGAGTGAAAGGA ste ................AAATAATGCAGAATATAGAGG....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal C ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...