Similar regions between promoters of grlB

sub ACATACGTTCTCATAGTGTAAAAACAGCACTAGCCGATGTTTTGAGAAGAACTGATTCGT hal ..........................GCACTTGGGGCTGTTTCG................ ste ACATGCGCTCACCAAGCGT......................................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TAGCTCTATGTTGCGATTGCAAACATATTGGTTATAATG-AGGAGTCCAAGGCAGTACTG hal .......AGGTTGCGATTACCGAAAGAAACAGTACAATGGAAGAGCATAAAGGAAAAATG ste ................................TATAACG-AAGATGCCATTCAAGTGTTG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub --GCTCGAGGCGAGGTTTATAAAAAATATCTTATATACAAATGATGTGTAACACTGAAAA hal CAGTCCGAACATGCGTTTGTATGATATGA-TAAAAGAGAGAAAATGAGCGG-ACGGAAAA ste --GAAGGGCTCGAGG.........................................AATA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GAGAAAGACAATGTTAGTTTTTGAAAGG-GGTTTGTACGTTTGGCTAGAAAACAGCAATT hal GTGAAAG................ACATG-CGTTTGTATGATATGATAAAAGAGAGAAAAT ste GAAACAGATGTTCTT-GTTTTTGTAGGAAGGGGTGGCCTTGTGGCAAAGCGAGCGACATA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGATTACAACGAAGATGCCATACAGGTGCTCGAAGGCCTTGAGGCTGTCAGGAAAAGGCC hal ..ATTGCACCGATGAT.....................CTTGGGGCTGT............ ste CGAATATAACGAAGATGCCATTCAAGTGTTGGAAGGGCTCGAGGCAGTCAGGAAGCGGCC -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGGT hal .... ste GGG. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...