Similar regions between promoters of guaA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAAATACGACATAGAAGACATGTCAAAGCTGACATTAAGCTATGAAAGGGTCGCTTTAC hal ............................................................ ste ..ACATACGAC................................TGAAAGG.......... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>> sub AGAAATGAAGATTCTTCGGCGCTATGGAATGATTCGAGAGAGTTATGGGAAAATTTAATT hal ........................TGGAATGGCTCGATA.....ATGAGAAAAATTA... ste .GAAACGCCGACCTTGCCGGGCCACGGAA............................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AAAAGAAGATGGTCTTGACCGCTTATCGACGTGTTGTTAGAATTAGTGAATATTATCGGA hal ......................TGAACGATGTGTTTTTATTCTTGGTAAA.......... ste ...........GTCTGGACCG....................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GTCTGGGAGCGAGTTGGCCTGACTCCGGCAAACGGCCTTGCCAAAGAGGGCGGAGCGAGC hal ......................................TGACTATGAAGGTGGAATG-GC ste .......................TCCGGCA..CGACCTTGCC.................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTCATATCTGTCCTCGTTTTTTTCTGTGTCAAAAAACTTAGAGGAGATTAGGTGACAACC hal TCGATATCT.......TTTTATTCTTGGTAAA..........GGAGATAAGGT....... ste ...............................AAAAACTT..................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...